Bedrijfsjurist

eDiscovery

Jurisprudentieonderzoek uitbesteden

eDiscovery

Hoe jurisprudentieonderzoek doen?

Link toevoegen

Intellectuele eigendom

Potretrecht

Handelsnaamrecht

Auteursrecht

Naburige rechten

Merkenrecht

Handelsnaamrecht

Schending intellectuele eigendomsrechten

Kwekersrecht

Procedures intellectuele-eigendomszaken

Link toevoegen

Goederenrecht

Wat is vruchtgebruik?

Overeenkomst tot pacht

Recht van overpad verlenen

Zaaksschade

Vermogensschade

Erfdienstbaarheid

uitengerechtelijke vernietiging

Bekrachtiging rechtshandeling

Eerste recht op koop

Eigendomsvoorbehoud inroepen

Is electronische handtekening geldig?

raakrecht

Leveringsakte laten opstellen

Link toevoegen

Ziekteverzuim

Ziek zijn is voor bijna niemand iets vreemds. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Het kan dan gaan om iets kortdurend zoals de griep of een korte ziekenhuisopname. Het kan ook voorkomen dat iemand langdurig ziek is. Alleen als de medewerker niet werkt en dat voor zijn rekening komt krijgt hij geen loon. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een medewerker recht op loondoorbetaling als hij ziek is? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? Op deze vragen zal in dit artikel worden ingegaan.

Juristen

Juridische dienstverlener

LegalTech

Vaststellingsovereenkomst beoordelen

Specialist bestuursrecht

Link toevoegen

Bestuursrecht

Bezwaarschrift indienen

Inberoep gaan

Bezwaarprocedure

Beroepschrift maken

Beroepsprocedure

Link toevoegen

Datum laatste wijziging: 17-09-2022

Link toevoegen